RSS:   Články

Střešní okna Kubeso

Žádný komentář

Představujeme výrobky firmy KUBESO, které svými vlastnostmi překonávají současnou konkurenci ve střední Evropě. Střešní okna Kubeso TERMO MAX jsou první v ČR, které splňují požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy. Oba modely se kromě vysoké tepelně-izolační a protisluneční ochrany vyznačují vysokou odolností proti kondenzaci vodní páry na povrchu skla. Autorizovaným distributorem pro Českou republiku i zahraničí jsou internetové stavebniny Stavbaonline.cz.

Zřetelným pokrokem je, že oba typy střešních oken řeší aplikaci otvorové výplně do sklonité střechy jako systémový celek. Detailně propracované spojení rámu a jeho osazení, křídla včetně kování a zasklení dosahuje hodnot tepelného prostupu, které překračují standardy, jež v některých zemích brání použití střešních oken v pasivních domech. Speciálně okno THERMO MAX PLUS umožňuje užívat si příjemného přirozeného horního světla i v domě pasívním.

Střešní okna TERMO MAX

Střešní okno TERMO MAX je řešením pro nízkoenergetické domy nebo pro objekty, u kterých se klade velký důraz na tepelnou izolaci. TERMO MAX má tepelnou prostupnost celého okna Uw = 0,9 W.m-2.K-1, která je výrazně nižší, než u nejlepších oken konkurenčních firem. Je vyrobeno z kvalitního borovicového dřeva, opatřeného impregnací proti hnilobě a povrchově upraveno dvouvrstvou lazurou. Rám okna po obvodu a spodní hrana skla je zateplena extrudovaným polystyrénem. U oken TERMO MAX, díky zasklení s fólií HEAT-MIRROR, není nutno používat venkovní clonu proti přehřívání interiéru, čímž je toto okno v konečném důsledku finančně zvýhodněno.

V okně TERMO MAX je použita momentální špička v zasklívacích systémech – izolační dvojsklo s vloženou fólií HEAT-MIRROR (tepelné zrcadlo). Je to fólie pokrytá nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami, který však nemá hmotnost trojskla, ale dvojskla. Fólie je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření. Technologie výroby fólií HEAT-MIRROR umožňuje ovlivnit jejich propustnost pro různé složky záření, k dostání je řada fólií s různou selektivitou. Je možné volit optimální vlastnosti podle konkrétního použití či nadmořské výšky. Okno TERMO MAX je konkrétně osazeno sklem HEAT- MIRROR s fólií SC75 a plněným kryptonem.

Použití izolačního dvojskla HEAT-MIRROR přináší významné výhody oproti klasickému zasklení:

  • zamezení přehřívání budov v letním období
  • úspora energií za vytápění a klimatizaci
  • zvýšení teploty vnitřního skla, a tím omezení vzniku kondenzace vody
  • zvýšení zvukové izolace
  • zlepšení růstu rostlin
  • nulová propustnost UV záření (např.: zabraňuje blednutí nábytku)
  • zvýšení uživatelského komfortu

Faktem, o kterém většina výrobců střešních oken spíše nehovoří, je skutečnost, že nakloněním oken do šikmé či horizontální polohy se zhoršuje parametr koeficientu prostupu tepla U. Zasklení s použitím fólie HEAT-MIRROR významně přispívá k uchování tepelně izolačních vlastností při zasklívání jiných, než svislých ploch (např. střešní okna). Jedná se o to, že pro izolační dvojsklo se při změně polohy skla ze svislé polohy do polohy šikmé 45° zhorší součinitel prostupu tepla řádově o desítky procent. Izolační sklo s fólii HEAT-MIRROR vykazuje zhoršení tepelně izolačních vlastností přechodu do šikmé 45° polohy pouze v řádu procent.

Příčinou je mechanismus předávání tepla mezi proudícím vzduchem (plynem) v izolačním skle. Plyn ve skle proudí vlivem jeho zahřívání a nestejných teplot v různých místech izolačního skla. Pokud se izolační dvojsklo nachází ve svislé poloze, vzduch proudí podél teplého skla zespodu nahoru po relativně dlouhé dráze a brání výraznějšímu předávání tepla konvekcí vnější skleněné tabuli. Jestliže se dvojsklo nachází v horizontální poloze, je dráha vzduchu (plynu) proudícího od vnitřní teplé tabule k vnější studené podstatně kratší a teplo je předáváno intenzívněji. Tím se zhoršují izolační vlastnosti skla.

V případě dvojskla s fólií HEAT-MIRROR tato fólie rozděluje vnitřní prostor dvojskla na dvě nezávislé komory a tím brání k předávání tepla mezi teplejší vnitřní komorou a chladnější komorou sousedící s exteriérem. V souvislosti s tímto jevem se HEAT-MIRROR doporučuje používat ve střešních oknech.

Velký praktický význam použití těchto střešních oken s nízkým součinitelem prostupu tepla je u pasivních a nízkoenergetických domů, protože ve většině evropských zemích je již možné získat při stavbě nového objektu výraznou finanční podporu. Běžná střešní okna z tohoto hlediska nevyhoví, musí se složitě a nákladně nahrazovat stavbou vikýřů a navíc mnohdy nejsou z estetického hlediska tím nejlepším řešením. Institut finanční podpory takových staveb se zřejmě z důvodů neustálého navyšování spotřeby energií brzy dočká zavedení i u nás. I bez přímé podpory státu či zohlednění energetické náročnosti budovy při žádostí o úvěr nebo hypotéku přinese aplikace energeticky úsporných stavebních systémů a prvků kladný finanční efekt. Kromě logicky vyplývající úspory na energiích lze očekávat i promítnutí do prodejní ceny či nájmu takovéto budovy. Potom kvalitní, byť dražší střešní okno, může investorovi ušetřit řádově vyšší náklady a zatraktivnit nemovitost na trhu.

Střešní okna TERMO MAX, díky kombinaci pokrokových řešení a nejmodernějších technologií, se řadí mezi špičkové výrobky v oblasti otvorových výplní. Splňují ty nejnáročnější požadavky architektů a projektantů a poskytují uživatelům komfort a lepší kvalitu bydlení.Komentáře k Střešní okna Kubeso

2014 Web NetSynergy a.s. pohání WordPress.


Partneři: Monitorování PC, VPD Hranice - Eshop, Škola v přírodě, Kočárky, Jak vytvořit www